Top teams zijn vaker nodig, zo leert de ervaring

Top teams zijn steeds vaker nodig om terugkerende bedrijfsvraagstukken met meer bestendigheid op te kunnen lossen. Door de snel veranderde omgeving in vele bedrijfstakken in Nederland zijn bestaande werkwijzen in organisaties eerder uitgewerkt, dan vooraf ingeschat. De drijvende kracht daarin is onder andere de automatisering door de immer versnellende ICT ontwikkelingen. Deze ICT drijft nieuwe verdienmodellen en nieuwe technieken in service en producten naar de markt, zogenaamde desruptive technologies (Coccia 2018).

De verandering begint in de techniek, dit leidt tot nieuwe organisatievormen en structuren, wat uitnodigt om over cultuur, houding en gedrag na te denken. Hoe creëer je vanuit het leiden van permanente veranderingsprocessen voldoende leiderschap om veranderingen aan te gaan en op te vangen (Smith etal. 2017).

Van top teams is bekend wat hun faal- en succes factoren zijn. Succes liggen veelal in creatief durven zijn, snel te durven beslissen, multidisciplinair te kunnen samenwerken en voldoende mandaat en steun te hebben vanuit de strategie en de leiding van de organisatie (O’Neilla Salasb 2017).

Van top teams is ook bekend dat hun ultieme succes komt uit kunnen optimaliseren van persoonlijke talenten, drijfveren en motivaties, om van zichzelf een succes te maken. De teamleden zijn niet alleen inhoudelijk complementair, maar ze kunnen elkaars persoonlijke leiderschapsstijlen accepteren en waarderen (Lyubovnikova etal. 2017).

Het accepteren van persoonlijk leiderschap en het tot waarde maken van die acceptatie voor een top team prestatie, is wat de Horse Dream experience toevoegt (Smith A. 2017).

De Horse Dream experience zet formeel en informeel team leiderschap in het perspectief van persoonlijk leiderschap. De formele organisatie structuur wordt met ervaringsleren gekoppeld aan de informele samenwerking op top niveau. Het sluit daarmee aan op in de wetenschap geconstateerde succes factoren bij leiderschapstrainingen (Lacerenza 2017).

In mijn ervaring als moderator van Project Start Ups en Programma Start Ups, reserveer ik standaard 50 % van de start up tijd voor het werken, trainen en afstemmen van samenwerking in het team. Uit onderzoek blijkt ook dat verstoringen in de opbouw van projectteams grotendeels voortkomen uit verstoorde samenwerking, niet door technische of organisatorische vraagstukken (Ravesloot 2009);

Door in de trainingstijd voor verbeterde samenwerking de Horse Dream experience in te zetten, komen de formele en informele leiderschapsstijlen dichter bij elkaar, wordt het team bewust van verstorende facturen en wordt het proces naar topprestatie versneld. Dat heeft effect in de bovenstroom, leiderschap wordt op een andere manier begrepen dan voor de experience. Maar vooral in de onderstroom, de teamleden voelen het(?) van elkaar beter aan.

Dus hop hop hop, alle paardjes in galop!

 

Bronnen:

Coccia M., (2018) Disruptive firms and technological change, Quaderni IRCrES, n. 1, pp. 3-18.DOI: 10.23760/2499-6661.2018.001

Smith W., Erez M., Lewis M., Jarvenpaa S., Tracey P., (2017). Adding Complexity to Theories of Paradox, Tensions and Dualities of Innovation and Change Introduction to Organization Studies Special Issue on Paradox, Tensions and Dualities of Innovation and Change, Organizational Studies, Vol 38 (3-4) 303-317; DOI: 10.1177/0170-8406.1769.3560

O’Neilla T.A., Salasb E. (2017) Creating high performance teamwork in organizations, Human Resource Management Review, Elsevier, DOI: 10.1016/2017.09.001

Lyubovnikova J., Legood A., Turner N., Mamakouka A. (2017) How Authentic Leadership Influences Team Performance: The Mediating Role of Team Reflexivity, Journal of Business Ethics, Volume 141, Issue 1, pp 59–70; DOI: 10.1007/s10551-015-2692-3

Smith A. (2017) Training Relations, Horses, leadership and proper sociality in the Danish neoliberal welfare society, Consumption, Culture and Commerce, Department of Marketing & Management, Faculty of Business and Social Sciences, Syddansk Universitet SDU;

Lacerenza, C. N., Reyes, D. L., Marlow, S. L., Joseph, D. L., & Salas, E. (2017). Leadership training design, delivery, and implementation: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 102(12), 1686-1718 http://dx.doi.org/10.1037/apl0000241

Ravesloot C.M. (2009) Ga Door Naar Start, DIK=IN2 x OR x DE, ‘ Go to the Start’, Inaugural speech, Avans University of Applied Science, Zuyd University of Applied Science, November 11th, November 12th 2009, Den Bosch-Heerlen;