Om tot een hechte en effectieve samenwerking te komen, dienen teamleden elkaar te begrijpen vanuit hun eigen authentieke zelf. Met de teamontwikkelingstraining leert iemand de taal te spreken van een teamlid en mee te bewegen, zonder daarmee de eigen authentieke kwaliteiten te kort te doen.


Het paard heeft geen vooroordeel, maar observeert en reageert enkel op de situatie waarin hij zich bevindt. Deze leerschool helpt een teamlid ook zonder een (voor)oordeel in contact te staan en samen te werken met een ander en te reageren op de situatie, zonder bepaalde verwachtingen.


Vrij van oordeel, zonder  filter

Vrij van oordeel, zonder filter

Het paard houdt ons een spiegel voor, vrij van oordeel en zonder filter. Ons gedrag en onze (non-verbale) communicatie brengt direct een reactie bij het paard teweeg; directe en eerlijke feedback dat ons laat zien hoe ons gedrag van invloed is op een ander.

Laat je team optimaal samenwerken door de team ontwikkeling ­training

Laat je team optimaal samenwerken door de team ontwikkeling ­training

Je kunt je team alles leren over goed samenwerken, maar een goede samenwerking laten ervaren vormt de leerzaamste les. Het paard laat zien welke kleine gedragsveranderingen van grote invloed kunnen zijn op het functioneren van een team. Patronen worden doorbroken en het (zelf)bewustzijn wordt vergroot. Teamleden leren hoe zij, vanuit hun eigen authentieke persoon, de samenwerking als team kunnen optimaliseren.

Bij HorseDream® gaat het niet om paarden. Het gaat om mensen, het team en de organisatie.

Barend Gerretsen

De belangrijkste leer- en speerpunten volgens onze cliënten

Meer authentieke communicatie

Meer wederzijds respect en vertrouwen

Erkenning van waarde van gezamenlijk leiderschap

De aandacht voor de omgeving, het team en zichzelf

Het begrijpen van het belang van duidelijke rolverdelingen en verantwoordelijkheden

Effectieve samenwerkingen tijdens onzekere situaties

Lees klantervaringen

Onze klanten