Wij zijn ervan overtuigd dat écht leiderschap ontstaat wanneer iemand leert welke authentieke kwaliteiten het beste in onszelf en een ander teweeg brengen. Om deze kwaliteiten te omarmen dien je deze eerst te leren kennen; het paard helpt ons bij deze bewustwording. Verschillende wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat het werken met de paarden krachtig werkt voor persoonlijke- en teamontwikkeling.


Dat paarden veel voor mensen kunnen betekenen is inmiddels bekend. Zowel mentaal als fysiek hebben mensen baat bij de interactie met paarden in coach- of therapiesessies.
Maar wat vindt het paard daar eigenlijk zelf van? Gedurende de afgelopen 2 jaar heeft het lectoraat Human-Animal Interactions van Aeres Hogeschool Dronten hier onderzoek naar gedaan.
HorseDream Nederand heeft hier als consortium partner een actieve bijdrage aan geleverd.

Meer weten of de resultaten ontvangen?!


Welzijn van coach- en therapiepaarden

Welzijn van coach- en therapiepaarden

In Nederland worden naar schatting 450.000 paarden gehouden voor sport, recreatie, fok en handel. Een groeiend aantal wordt (ook) ingezet om mensen met een fysieke en/of mentale problemen te helpen. Deze dierondersteunde interventies hebben als uiteindelijke doel om verbeteringen te bewerkstelligen in de fysieke, sociale, emotionele en/of cognitieve gezondheid of functioneren van een persoon. Alhoewel de effectiviteit van de inzet van dieren in therapie en coaching vanuit wetenschappelijke studies beperkt is wordt de toegevoegde waarde van dieren door therapeuten, coaches en cliënten onderstreept. Het aanbod aan en vraag naar mogelijkheden voor dierondersteunde interventies met paarden groeit de laatste jaren dan ook exponentieel.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit project is om samen met het bedrijfsleven te komen tot een Gids voor Goede Praktijken waarin op basis van onderzoek en praktijkervaring richtlijnen en voorbeelden worden gepresenteerd die het welzijn van paarden ingezet bij coaching en therapie kunnen waarborgen. In het project gaan consortiumpartners data verzamelen over de inzet en het karakter van paarden in het werkveld, wordt beeldmateriaal verzameld en beoordeeld dat als trainingsmateriaal kan dienen voor de opleidingen tot paardentherapeut en –coach en wordt onderzocht of het mogelijk is om paarden te trainen om met behulp van een test aan te laten geven of ze klaar zijn voor een volgende sessie.
Graag vertellen je we meer over dit onderzoek.

HorseDream® Nederland

De belangrijkste leer- en speerpunten volgens onze cliënten:

1: Meer vertrouwen in eigen leiderschap kwaliteiten

2: Grotere zelfkennis en betere overtuigingskracht

3: Erkenning van waarde van gezamenlijk leiderschap

4: Groter algeheel zelfbewustzijn

5: Flexibele leiderschap benaderingen in diverse situaties

6: Het bieden van leiderschap in onzekere situaties

Meer weten?

Ervaar nu hoe krachtig & effectief het werken met de paarden is!