Laat je zien!

De Driekant is een ambachtelijke biologische bakkerij met een maatschappelijk belang. Vakkrachten werken samen met mensen die werkervaring opdoen en arbeidstraining krijgen. Daardoor werkt er een groot aantal mensen, met grote diversiteit. De uitdaging voor de Driekant is om het verschil te respecteren en op zoek te gaan naar het gezamenlijke; wat verbindt en inspireert ons, hoe willen we samenwerken en aan welke resultaten? HorseDream® heeft de Driekant laten ervaren hoe zij als team hun individuele kwaliteiten samen kunnen brengen tot teamkwaliteiten.

Over de klant

Driekant is een ambachtelijke biologische bakkerij. Er wordt veelal handmatig gewerkt, met gebruik van pure grondstoffen en in het zicht van onze klanten. Vakkrachten werken samen met mensen die werkervaring opdoen en arbeidstraining krijgen bij Driekant.
Driekant is ontstaan vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Henk Smit, zelfstandig ondernemer in het bakkersbedrijf. Zijn persoonlijke drijfveer is het realiseren van een samenleving waarbij iedereen naar eigen vermogen deel kan nemen aan het economische proces.
Vanuit dat idee richtte hij in 1996 Driekant BV op. Het doel: een brug slaan tussen de zorg- en hulpverlening en het bedrijfsleven. In de visie van Driekant biedt juist een kleinschalige, commerciële omgeving, kansen voor de groei van mensen.
Driekant heeft de afgelopen jaren bewezen dat het een goede werkwijze en uitstraling heeft. Veel mensen raken geïnspireerd door het Driekant bedrijf en er is een toenemende vraag naar informatie over het bedrijfsconcept. Driekant wil haar motivatie, kennis en ervaring overdragen.

Hoe kunnen wij als team onze individuele kwaliteiten samenbrengen tot team-kwaliteiten en concreet naar acties vertalen?

Uitdaging

Binnen de Driekant werkt een groot aantal mensen, met grote diversiteit. Dat brengt de uitdaging om het verschil te respecteren en op zoek te gaan naar het gezamenlijke; wat verbindt en inspireert ons, hoe willen we samenwerken. Wat is het resultaat wat wij samen gaan bereiken?!
Aan het begin van ieder jaar, wordt teruggekeken op het voorbije jaar en vooruitgekeken naar het komend jaar. Daarbij wordt gewerkt met een persoonlijk- en gezamenlijk jaarplan; waar sta ik, waar sta jij en waar staan wij. Het is daarbij dus belangrijk je eigen doelen helder te hebben en te zien waar die bijdrage aan het gezamenlijk doel.
De basis hiervan is vertrouwen en respect. Eigenlijk gewoon jezelf kunnen zijn.
Hoe kunnen wij als team onze individuele kwaliteiten samenbrengen tot team-kwaliteiten en concreet naar acties vertalen?

Hoe HorseDream heeft geholpen

Vanuit het HorseDream concept werken we in de training samen met de paarden, zij laten jou je eigen leiderschap ervaren. Paarden liegen niet en houden je een spiegel voor, ze reageren op jou zoals ze ook op andere paarden zouden reageren. Een paard onderzoekt als het ware of jij in staat bent om hem te leiden en hem veiligheid te bieden. Voorwaarde is dat je het paard duidelijkheid geeft.
Is dat niet het geval, dan laat het paard dat direct zien in zijn gedrag. Het paard neemt dan de leiding en de zorg over. Kortom, net als in de kudde – zijn natuurlijke leefwijze – zoekt een paard een leider die de juiste beslissingen neemt. Maar tegelijk stelt hij die leider voortdurend op de proef.
Geef jij het paard het vertrouwen dat hij zich door jou kan laten leiden? Hoe zuiver ben je in je intenties? Doe je wat je zegt en zeg je wat je doet? Hoe en waar stel jij je grenzen? Pas dan krijg je respect en zal het paard je volgen.
De training is opgezet rondom het klant-thema “Waar sta IK”. Dit wordt tijdens de training gekoppeld aan de elementen van persoonlijk leiderschap. Als je gaat staan waar voor je staat, dan laat je persoonlijk leiderschap zien en wat heb je nodig om dit te doen?
De paarden zijn ons hierbij behulpzaam, zij reageren op ons in het hier-en-nu, op wat er is en geven hiermee zonder oordeel de gelegenheid tot zelfreflectie. Tijdens de training gaat het vooral om het proces, niet om de resultaten in de paardenbak. De opzet van de activiteiten en onze keuzes zorgen ervoor, dat je snel je natuurlijke gedrag en intenties laat zien. Dan krijg je dus echt te zien wat het effect is van jouw gedrag.

Het was een mooie dag gisteren. Spannend, ook wat anderen ervan zouden vinden. Maar wat ik terug heb gekregen van de mensen was unaniem goed.

Resultaat

De deelnemers krijgen een ervaring die ze nooit meer vergeten! Daarnaast krijgt iedereen eigen momenten van inzicht in het kader van “Waar sta ik”, “Waar sta jij als collega” en “Waar staan wij als team”. Het geeft inzicht en de uitdagingen voor het team. Tegelijk wordt de ervaring gekoppeld aan de dagelijkse praktijk:

  1. Handvatten hoe we dit concreet gaan aanpakken in de praktijk als team, vertaald naar een praktisch actieplan.
  2. Aan het eind van de dag is er een positieve attitude en kijk op de (gezamenlijke) mogelijkheden.

De Driekant over HorseDream

“Het was een mooie dag gisteren. Spannend, ook wat anderen ervan zouden vinden. Maar wat ik terug heb gekregen van de mensen was unaniem goed.”

Henk Smit, directeur Driekant BV