Over de klant

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten wij ons 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. “We willen het spoornetwerk veiliger, betrouwbaarder, punctuele en duurzamer maken en werken daar dagelijks aan. Dat doen we altijd met aandacht voor onze invloed op het milieu en de samenleving. “

Uitdaging

Het project-team is verantwoordelijk voor de verbouwing van een van de grootste Nederlandse stations. Dit team, samengesteld uit een diversiteit aan mensen, heeft tot taak om gedurende de komende 8 jaar het station te verbouwen, terwijl de treinen blijven rijden en er dagelijks meer dan 250.000 reizigers passeren. De teamleden komen vanuit verschillende vakgebieden, kennen elkaar vaak nog niet en hebben deze enorme klus samen te klaren. Daarbij rekening houdend met belangen van vele partijen, zoals gemeente, overheid maar ook de ondernemers met hun winkels op het station. Zowel logistiek als que infrastructuur een enorme uitdaging. Het doel van de kick-off was elkaar beter te leren kennen en een begin te maken met het opbouwen van onderling vertrouwen om samen de reis van 8 jaar aan te kunnen gaan.

Hoe kunnen wij als kern-team een gezamenlijke (vliegende) start maken, waarop we de komende jaren kunnen voortbouwen. Gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen, oog voor eigen en elkaars belangen en het effect van het project op de stakeholders.

Hoe HorseDream heeft geholpen

Het team heeft elkaar beter leren kennen door samen met het paard aan de slag te gaan. Te ervaren dat vertrouwen de sleutel tot samenwerking is. Het paard heeft hen hierin concreet laten zien, door direct te reageren, wat het effect is van alleen- of samen werken. Doordat het HorseDream werkt als een rode draad, een reisplan, ervaren de deelnemers live hoe zij de leiding kunnen nemen, af kunnen stemmen op de ander en boven al, hoe communicatie voor een groot deel non-verbaal geschied. Immers, het paard kan niet praten, maar wel reageren. Het werd duidelijk dat een helder en gezamenlijk doel, onontbeerlijk is om het gewenste resultaat te bereiken.

We hebben elkaar hard nodig en de winst zit in de afgestemde samenwerking.

Resultaat

Uit de training zijn de volgende concrete resultaten gekomen:

  • Begrijpen dat iedereen de wereld anders ziet en ervaren dat het mogelijk is om
  • Oog voor het gezamenlijke belang en begrijpen dat iedereen dit verschillend ervaart en verwoordt;
  • Oog te hebben voor elkaars verschillen en deze te respecteren Tegelijk oog voor de verschillen en deze respecteren;
  • Ervaren dat het creëren van een gezamenlijk, gedeelde focus leidt tot concreet resultaat;
  • Onderling vertrouwen kan groeien, door echt naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen
  • Dat iedereen een band het paard en ook met elkaar kan opbouwen.
  • Dat samenwerking en vertrouwen bij elkaar horen en blijvend aandacht nodig hebben.

ProRail over de HorseDream experience:

“De komende jaren gaan ProRail en NS intensief samenwerken rondom de verbouwing van Amsterdam CS. ProRail voert daarbij de projectleiding en NS is eigenaar en beheerder van het station. Voor een succesvol project hebben beide partijen elkaar nodig. Op 2 november zijn de projectteamleden samen met HorseDream aan het werk geweest. Het paard, als volgend kuddedier, stond daarbij in meerdere oefeningen symbool voor het project. De reacties van het paard (lees: het succes van het project) waren direct voelbaar en gaven inspiratie om onze eigen manier van leiding en begeleiding geven, met elkaar te bespreken. Een zeer boeiende dag waarbij we mooie resultaten hebben geoogst. Zo hebben we de dag afgesloten met een mooie poster dat als blauwdruk gaat dienen voor de verdere invulling van onze samenwerking. Maar vooral hebben we elkaar leren kennen en waarderen en een daarmee de basis gelegd voor onze samenwerking in de komende jaren.”

Jan Eleveld | Projectmanager PHS Amsterdam @ ProRail